Ponudba nosilcu predkupne pravice - vloga za izdajo izjave, da se predkupna pravica ne uveljavlja

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE