Občina Makole

Dogodki

  • Čistilna akcija 2015
    Čistilna akcija 2015
    VABILO NA ČISTILNO AKCIJO 2015 Čistilna akcija bo potekala v  soboto, 18. aprila 2015 od 9. ure dalje. Za vsako zbirno mesto je dodeljen vodja, katerega lahko kontaktirate za več informacij. Zbirna mesta po vaseh bodo: - Drbetinci (Šilec) - Kristijan Majer, - Vitomarci (križišče Berlak) - Tomaž Toš, - Novinci (avtobusna postaja – Kovačec) - Franc Šoštarič, - Rjavci (križišče pri Kukovec Irena) – Brenholc Anton, - Velika Slavšina (avtobusna postaja Košarjak) - Ljudmila Kocuvan,  - Mala Slavšina (pri Stanku Kretič) - Stanko Kretič, - Hvaletinci (pri kapeli) - Angela Forstnerič, - Gibina (pri Antonu Ljubec) - Anton Ljubec.  Glavna odlagališča za odpadke bodo na dveh lokacijah, in sicer:- pri Berlakovih,- v Košarjaku (na avtobusni). Čistilna akcija bo trajalo do 11.30 ure, na to bo ob 12. uri v Lovskem domu v Müžah za vse udeležence poskrbljeno s toplim obrokom.   Vabljeni.
    Vitomarci, 18.04.2015 ob 09:00