IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MAKOLE, ČETRTE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

17. 8. 2021 Mojca V. (Uprava)