Vloga za pridobitev projektnih pogojev za izdelavo PGD in PZI