Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste