Vloga za izdajo dovljenja za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku