Ponudba nosilcu predkupne pravice - vloga za izdajo izjave, da se predkupna pravica ne uveljavlja

Načini oddaje

Ne

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov