Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev

21. 2. 2024 Igor E. (Uprava)
21.02.2024
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2024 do 00:00
12.000,00 EUR
410-17/2024
21.02.2024
Igor Erker