UKINITEV STATUSA JAVNO DOBRO NA NEPREMIČNINI 1354/5 K.O. DEŽNO

9. 10. 2017 Mojca V.