JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica v letu 2018, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

4. 6. 2018 Igor E. (Uprava)