Predlog proračuna Občina Makole za leto 2019 - javna razprava

20. 12. 2018 Igor E. (Uprava)