OBVESTILO OBČANOM O ZBIRANJU VLOG NASTALE ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC NEURIJ S POPLAVAMI, MOČNIM VETROM IN TOČO MED 7. IN 8. JULIJEM 2019

24. 7. 2019 Mojca V.