Izhodišča za pripravo OPPN za gradnjo hleva za govedo in stanovanjske hiše oz. preselitev kmetije Kunej (OPPN Kunej)

14. 8. 2019 Igor E. (Uprava)