Sklep o začasnem financiranju Občine Makole v obdobju januar-marec 2020

20. 12. 2019 Igor E. (Uprava)