JAVNA OBJAVA Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh na območju občine Makole, verzija 2.0.

10.09.2020 Mojca V. (Uprava)