Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPN

23. 11. 2016 Igor E. (Uprava)