UGOTOVITVENA ODLOČBA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA ŠT. 030-124/2021

30. 11. 2021 Mojca V.