Namera o oddaji v najem stvarnega premoženja z neposredno pogodbo

2. 10. 2014