Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev

24. 1. 2022 Igor E. (Uprava)
24.01.2022
Objave in pozivi
Do preklica
8.000,00 €
410-11/2022
24.01.2022
Igor Erker
igor.erker@obcina-makole.si
02 80 29 201