ZAČASNA POPOLNA ZAPORA NA LC 440521 (STRUG - MAKOLE) ZARADI SANACIJE PROPUSTA

12. 6. 2024 Matea B. (Uprava)