Ukrepi ob razglasitvi epidemije virusa COVID-19 na pogrebnih slovesnostih v izvajanju Komunale Slovenska Bistrica

16. 3. 2020 Mojca V.